Väestöliitto ry:n (y-tunnus 0202602-8) rahankeräyslupa RA/2020/1558 on voimassa toistaiseksi.
Poliisihallitus on myöntänyt luvan 4.12.2020 ja sitä on täydennetty 9.7.2021.

Rahankeräysvarojen käyttötarkoitus
Kerätyt varat käytetään lasten, nuorten, perheiden ja koko väestön hyvinvoinnin, terveyden ja
turvallisuuden sekä onnellisen ja tasapainoisen elämän edistämiseen. Kerätyin varoin tuetaan
hyvinvointia, hyviä ihmissuhteita ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Voit lukea tarkemmin rahankeräysluvan käyttötarkoituksesta täällä.