VÄESTÖLIITON LAHJOITTAJAREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja sitoudumme huolehtimaan henkilötietojesi käsittelystä luotettavasti ja lainsäädännön vaatimalla tavalla. Pidämme huolen siitä, että tietosi säilyvät turvassa.

Rekisterin ylläpitäjä: Väestöliitto ry (y-tunnus: 0202602–8), Kalevankatu 16, 00101 Helsinki
Voit kysyä lisää henkilötietoihin liittyvistä asioista osoitteessa: lahjoitukset(at)vaestoliitto.fi.

 
Tietosuojaselosteen sisältö

Lahjoittajarekisterin tietosuojaselosteessa kuvaamme henkilötietojesi käsittelyä tilanteissa, joissa tuet toimintaamme

Tietojesi tallentaminen sekä sinulle osoitettu markkinointiviestintä perustuu antamaasi suostumukseen, jota kysymme mm. verkkolahjoituslomakkeella tai kun olet meihin muuten yhteydessä. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu vain niihin henkilöihin, joilla tulee tehtäviensä täyttämiseksi olla pääsy henkilötietoihin.

Henkilötietojesi käsittely perustuu lahjoitusten ja lahjoitussuhteen hoitamiseen, lahjoittamiseen liittyvään markkinointiviestintään tai muuhun toimintaamme koskevaan viestintään. Lähetämme sinulle viestintää harkitusti välittääksemme sinulle tietoa Väestöliiton toiminnasta, lahjoitusvarojen käytöstä, varojen tarpeesta, kampanjoista ja ajankohtaisista asioista sekä kiittääksemme sinua tuestasi. Voimme myös käyttää tietojasi toimintamme ja markkinointiviestintämme kehittämiseen ja suuntaamiseen yksityisyyttäsi kunnioittaen.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena yritysten, yhdistysten ja oppilaitosten edustajien henkilötietojen käsittelyyn on yhdistyksemme oikeutettu etu varojen keräämiseen ja sitä kautta yhdistyksen toiminnan tarkoituksen toteuttamiseen. Henkilötietoja yritysten, yhdistysten ja oppilaitosten osalta voidaan käyttää myös suoramarkkinointiin oikeutetun etumme perusteella yhdistyksen toiminnan tarkoituksen toteuttamiseen ja sen edistämiseen.

Tallennamme seuraavia tietoja asiakassuhdettasi koskien: Emme luovuta tietojasi ulkopuolisille. Väestöliitto voi kuitenkin käyttää henkilötietojesi käsittelyyn myös ulkopuolisia palveluntarjoajia kuten suoramarkkinointipalveluja tarjoavia luotettavia kumppaneita. Nämä tahot ovat sopimuksilla sitoutuneet käsittelemään tietojasi vain Väestöliiton määrittelemiin tarkoituksiin. Väestöliitto tai palveluntarjoajamme saattavat käyttää henkilötietojen käsittelyssä tai palveluiden toteuttamisessa yrityksiä, jotka sijaitsevat EU:n tai Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolella. Henkilötietoja luovutetaan tai siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle vain soveltuvan lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mahdollistamilla perusteilla (nämä ovat komission hyväksymien vakiomuotoisten sopimuslausekkeiden käyttö ja riittävät lisäsuojakeinot siirrossa, esimerkiksi salaus). Henkilötietojen päivitykseen käytetään väestörekisteriä. Voimme hankkia tietojasi myös luotettavaksi arvioimiltamme markkinointirekistereitä myyviltä yrityksiltä.

Käytämme lahjoitusten käsittelyyn ja tietojen keräämiseen seuraavia toimittajia:

Säilytämme tietojasi korkeintaan viiden vuoden ajan lahjoituksesta tai muusta aktiivisen asiakassuhteen ilmaisusta kuten tapahtumaan tai kyselyyn osallistumisesta. Voit halutessasi tarkistaa tietosi tai pyytää niiden päivittämistä, poistamista tai käytön rajoittamista osoitteessa lahjoitukset(at)vaestoliitto.fi.

Mikäli saat meiltä viestintää tai markkinointia suostumuksen tai oikeutetun edun perusteella, sinulla on aina oikeus joko peruuttaa suostumus tai vastustaa suoramarkkinointia ja henkilötietojesi käsittelyä. Ellet halua tietojasi käsiteltävän tässä kuvattuihin tarkoituksiin, ota yhteyttä meihin: lahjoitukset(at)vaestoliitto.fi.

Jos olet kiinnostunut muusta Väestöliiton henkilötietojen käsittelystä esimerkiksi uutiskirjeiden tai muun viestinnän osalta, löydät tästä tietoja Väestöliiton tietosuojaselosteelta.